عکس نوشته/اون موقع ها مستراح تو حیاط بود!
یادش بخیر اون وقتا
آخیش!ای تو روح پدر و مادرتون رحمت که این سکو رو ساختید!
طراحی و تولید : ایران سامانه