بخشی از پیام سردار قاسم سلیمانی به رهبر انقلاب
حقیر به عنوان سرباز مکلف شده از جانب حضرتعالی در این میدان...
عکس نوشته/اون موقع ها مستراح تو حیاط بود!
یادش بخیر اون وقتا
آخیش!ای تو روح پدر و مادرتون رحمت که این سکو رو ساختید!
طراحی و تولید : ایران سامانه