شعری زیبا و تاثیربرانگیز
همه ی دل خوشی ام آخر شب ها این است دو سه خط با تو سخن گفتن و آرام شدن
شعری سروده شده از زبان خدا
شعری سروده شده از زبان خدا لطفا منتشر کنید و به همه بندگان برسونید
اشعار محرم
رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتشش ما شعله ها افروختیم ای صبا ای پیک دور افتادگان / اشک ما را بر مزار او رسان . . .
شعر / چون گداییست که حاجت ز گدا می طلبد
شعری درباره حاجت خواهی
هر که حاجت ز غیر خدا می طلبد
شعر / هجرت تا خدا
باید امشب شوق رفتن در سرم پیدا شود
کاش می شد در نماز عشق را دعوت کنم....
شعر / خواهرم طفره نرو...!
غزلی زیبا درباره حجاب
شعر و غزلی دلنشین درباره حجاب و عفاف
شعر/روشنایی نامحسوس
شعری از فاضل نظری شاعر معاصر
از اینجا ارزشت رو تعیین کن
هرچیزی که در جستن آنی آنی!!!
طراحی و تولید : ایران سامانه