شعر / روضه تک مصرعی
روضه ای یک بیتی درباره امام حسین علیه السلام
تصویر نوشته / حر گرفتار ز راه آمده...
تصویر نوشته هایی درباره حر
عکس نوشته محرم
عکس نوشته ای درباره امام حسین علیه السلام
شعر / با کدام طاقت؟
عکس نوشته ای زیبا از شاعر بزرگ، سعدی
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟ به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟
شعر / نامه اعمال من
عکس نوشته ای درباره نامه اعمال
نامه اعمال من حال تو را بد می کند...
شعر / حرم لبریز زائرها...
عکس نوشته هایی درباره زیارت امام رضا به زبان شعر
حرم لبریز از زائرها... مسافرها... مجاورها...
عکس نوشته / چه کرده ای با من
تکان دهنده ترین درد قرن خواهد شد
تکان دهنده ترین درد قرن خواهد شد اگر کمی بنویسم چه کرده ای با من
شعر / عشق بی اختیارم کرد
تصویر نوشته ی عاشقانه
وقتی گرفتار جبر عشق می شی، اختیار به کارت نمی آد...
شعری درباره امیرالمومنین علی علیه السلام
جز درگه تو نیست مرا امیدی... امید من است و بخشش روز جزا
مجموعه شعر و تصویر نوشته شهادت امیرالمومنین علیه السلام
مجموعه عکس نوشته شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام
مرغ از قفس پرید، ندا داد جبرئیل اینک شما و وحشت دنیای بی علی
شعر و موسیقی / ابن ملجم در شب احیاء چه قرآنی گشود
روضه و عکس نوشته و شعر شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام
می روی با فرق خونین پیش بازوی کبود... شهر بی زهرا که مولا! قابل ماندن نبود...
شعر / نشد...
شعری درباره امام زمان عج
خواستند از تو بگویند شبی شاعرها عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد
شعر / اهل خطا
شعری از فاضل نظری
نه چون اهل خطا بودیم رسوا ساختی ما را...
شعر / خوش آمدی
شعری ولادت امام سجاد علیه السلام
میراث دار نهضت خونین کربلا سجاد اهل بین محمد خوش آمدی
شعر / دین نو
شعری درباره بعثت رسول اکرم
جز راه تو راه های عالم چاه است نور سخنان تو چراغ راه است مبعوث شدی که دین نو عرضه کنی دینی که در آن علی ولی الله است
شعری زیبا درباره سال نو 98
نوروز سر سفره ی مولا هستیم
شعری زیبا و تاثیربرانگیز
همه ی دل خوشی ام آخر شب ها این است دو سه خط با تو سخن گفتن و آرام شدن
شعری سروده شده از زبان خدا
شعری سروده شده از زبان خدا لطفا منتشر کنید و به همه بندگان برسونید
اشعار محرم
رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتشش ما شعله ها افروختیم ای صبا ای پیک دور افتادگان / اشک ما را بر مزار او رسان . . .
شعر / چون گداییست که حاجت ز گدا می طلبد
شعری درباره حاجت خواهی
هر که حاجت ز غیر خدا می طلبد
صفحه  از ۲
طراحی و تولید : ایران سامانه