عکس نوشته/ آخرین سفارش حضرت خضر به موسی (ع)
حدیثی درباره تحقیر کردن مردم به خاطر گناه
تصویرنوشته/ تاخیر توبه
عکس نوشته درباره توبه و بخشش
کسی که توبه را به فردا حواله دهد از هجوم مرگ در معرض بزرگ ترین خطر است.
عکس نوشته/ چطور گناه را از بین ببریم؟
تصویرنوشته درباره شستن گناه
پیامبر رحمت: به دنبال گناه، کار نیک انجام بده تا آن را محو کند.
عکس نوشته/ از خودراضی
تصویرنوشته درباره غرور و خودپسندی
تصویر نوشته/ دورویی، ستمگری، خودپسندی
سه چیز که تولید نفرت می کند
امام صادق علیه السلام: سه چیز نفرت می آورد: دورویی، ستمگری و خودپسندی.
تصویر نوشته/ نژادپرستی در اسلام
عکس نوشته درباره نظر اسلام درباره نژاد پرستی
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب وهیچ سفید را بر سیاه، وهیچ سیاه را بر سفید برتری نیست، مگر بوسیله تقوا.
تصویر نوشته/ جذابِ خوش اخلاق
عکس نوشته درباره اخلاق خوب
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: با اموال خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق نیک به دست آورید.
تصویرنوشته / عیب یاب
عکس نوشته درباره عیب یابی و عیب جویی
کسی که در جستجوی عیوب پنهانی دیگران باشد، خدا او را از دوستی دل های مردم محروم می کند.
تصویر نوشته/ نابرابری عادلانه
عکس نوشته ای از سوره فاطر
نابینا و بینا (کافر با مومن، نادان با دانا) هرگز برابر نیستند...
حدیثی درباره تاثیر صلوات
امام صادق علیه السلام: هر کس نمی تواند کاری کند که کفاره گناهانش باشد بسیار صلوات بفرستد؛ چون صلوات، گناهان را ریشه کن می کند.
عکس نوشته درباره غیبت
پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم: سرعت نفوذ آتش در خوردن گیاه خشک به پای سرعت اثر غیبت در نابودی حسنات یک بنده نمی رسد.
تصویرنوشته درباره خوشرویی
امیرالمومنین علی علیه السلام: خوشرویی تو، نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست.
عکس نوشته بدزبانی
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: خداوند بهشت را بر هر فحاش بد زبانِ بی شرمی که باکی ندارد، چه گوید، و چه شنود، حرام کرده است.
عکس نوشته درباره احتیاط در سخن گفتن
امیرالمومنین علی علیه السلام: هر چه را شنیدی برای مردم بازگو مکن که همین برای دورغگویی تو کافیست.
تصویرنوشته / کنترل خشم در ماه رمضان
تصویرنوشته درباره خشم در ماه رمضان
امام رضا علیه السلام:هر کس در آن (ماه رمضان) ، خشم خود را نگه دارد، خداوند نیز روز قیامت، خشمش را از او نگه خواهد داشت.
تصویرنوشته درباره خوش رفتاری
امام مجتبی علیه السلام: خوش رفتاری با مردم راس عقلانیت است.
عکس نوشته / باور کنید من نمرده ام!
تصویرنوشته ای درباره دروغ
امیرالمومنین علی علیه السلام: دروغگو و مرده یکسانند؛ زیرا برتری زنده بر مرده به اعتماد بر اوست پس اگر به سخن او اعتمادی نشود زنده نیست...
عکس نوشته / قاتلِ دل
کینه دل را می کشد
امام علی علیه السلام: دل های خود را از کینه پاک کنید؛ زیرا کینه مرضی مسری است.
عکس نوشته / سه چیز خطیر
حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام
امام حسین علیه السلام: اگر سه چیز نبود، آدمی سرش را در برابر هیچ چیز فرود نمی آورد؛ فقر و تنگدستی، بیماری، مرگ.
عکس نوشته ای در رابطه با اخلاق
امام صادق علیه السلام: هر که بداخلاق باشد، خودش را عذاب دهد.
صفحه  از ۴
طراحی و تولید : ایران سامانه