عکس / این دیگه چجور ذکریه!
عکسی که خیلی ها رو به اشتباه انداخته
خیلی ها رو دیدم که با دیدن این تصویر چنین جملاتی رو گفته بودن:«این که روش مسئولینمونه...» یا :«خیلی غلط. نشون می ده مفهموم جامعه رو نفهمیده. یه سری ها هم انگار خیلی خوششون اومده بود و گفته بودن:«دمت گرم.» و از این جور حرفا حالا من می خوام یه مقدار بیشتر این جمله رو کند و کاو کنم...
روند روشنفکری با ورود به دانشگاه :
طراحی و تولید : ایران سامانه