حرف زدن با مغز خالی
نمی دانم چرا مردم حرف زدن با دهان پر را بد می دانند ، ولی حرف زدن با مغز خالی را نه! (اورسن ولز)
طراحی و تولید : ایران سامانه