فیلم/ نق نزن و ببین. قدردانی و تشکر چه می کنه
چگونه با شکرگزاری خوشبخت باشیم
در غدیر چه کنیم؟
موشن گرافیک درباره عید غدیر
پرمخاطب ترین فیلم جشنواره مردمی «عمار»
فیلم کوتاه علمک
فیلم کوتاه داستانی «علمک» به کارگردانی حسین دارابی در بیست و یکمین جشنواره استونی بروک نیویورک پذیرفته شد.
کلیپ / ربا جنگ با خداست.
یکی از مبانی اقتصاد اسلامی
جمهوری اسلامی تشکیل شد. اما برای اینکه کشور ما کاملا براساس مبانی اسلام در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جامعه شناسی، شکل بگیرد تلاش زیادی نیاز هست. در حوزه اقتصاد یکی از مبانی حرام بودن رباست. و ربا جنگ با خداست. جدیدا جنبش ممانعت از جنگ با خدا راه اندازی شده است . و به یکی از تفاوت های اساسی اقتصاد اسلامی واقعی با اقتصاد لیبرالیسم اشاره می کند که آن رباست. فیلم ذیل اشاراتی به همین موضوع دارد.
مصاحبه ای با مردم در رابطه با پیامبر
برنامه ای که در آن از مردم سوال می شود کدام ویژگی پیامبر را بیشتر از همه دوست دارند...
طراحی و تولید : ایران سامانه