طنز/ موزه وحشت
کاریکاتور درباره گرانی و تورم
ورود برای بیماران قلبی و زنان باردار ممنوع است.
کاریکاتوری درباره کولبران و قاچاقچیان
قاچاق کانتینری فلج کننده اقتصاد است. کولبران خودشان قربانی اند.
طنز/ پایان احتکار؟؟؟
کاریکاتوری درباره احتکار خودرو
آیا با این تدبیر جدید، احتکار خودرو پایان می یابد؟
طنز/ پیری جمعیت جدیه!
آینده ای نه چندان دور ایران دچار مشکل پیری جمعیت خواهد شد
اگر با همین فرمون پیش بریم آینده‌ی پیر و خسته ای در انتظارمان است.
طنز/ فیلم/انیمیشن رابطه دانشجو و استاد
طنزی در خصوص مشکل دانشگاههای امروز
طراحی و تولید : ایران سامانه