طنز/ فیلم/انیمیشن رابطه دانشجو و استاد
طنزی در خصوص مشکل دانشگاههای امروز
طراحی و تولید : ایران سامانه