قصار/ چرا تنبلی می کنیم؟
قصاری درباره تنبلی از تونی رابینز
تونی رابینز: مردم تنبل نیستند! اهدافی دارند که بهشون انگیزه نمیده.
قصار/ تغییر دهندگان دنیا
تصویر نوشته درباره تغییر دنیا
کسانی که آنچنان دیوانه اند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر بدهند همان هایی هستند که واقعا این کار را انجام می دهند.
قصار/ اول هدف گزاری بعد کار
قصاری از اپیکتوس درباره تعیین هدف
اپیکتوس: اول با خودت تصمیم بگیر که می خوای به کجا برسی و بعدش هر کاری که نیازه، انجام بده.
عکس نوشته درباره برنامه و طرح
جیمز کلییر: طراح دنیای خود باشید. نه صرفا یک مصرف کننده.
قصار/ خلاقیت سودآور
قصاری درباره سوآوری
خلاقیت سودآور نیست، تا زمانی که روی مسیر درست متمرکز بشه.
قصاری از اریک بارکر درباره کار و برنامه
کارهای کمتری انجام بده، اما اون ها رو به خوبی انجام بده.
قصاری درباره چگونگی حفظ نشاط
بابارا دی انجلیس: هرگز کسی شور و نشاط شما را نمی رباید. خود شما با متکی کردن نشاط خود به دیگران آن را از خود می ربایید.
قصار و سخنان بزرگان در اهمیت زمان حال
گردآوری همه آنچه که مهم هست در:
خیلی وقت کار امروز را به فرد می اندازیم گاهی غصه فردا را می خوریم. گاهی در حسرت گذشته می نشینم. گاهی برای آینده می ترسیم. گاهی در خاطره گذشته افسرده می شویم اما فراموش می کنیم که اکنون و ا لان زمانی هست که یک وقتی آینده ما بوده است و فردا نیز گذشته ما خواهد بود.
طراحی و تولید : ایران سامانه