موزیک ویدیو/سردار دلها
موزیک ویدیو سردارسلیمانی
فیلم / مقایسه استاد فلسفه و بازیگر فوتبال
استاد بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه در فیلمی به مقایسه وضعیت یک استاد دانشگاه با یک بازیگر فوتبال می پردازد
معرفی فیلم نفس
نقدی بر فیلم نفس همراه با لینک خرید و دانلود قانونی آن
طراحی و تولید : ایران سامانه