داستان کوتاهی درباره انصاف
همش دم از انصاف می زنیم و اگه از بالا تا پایین مملکت رو متهم نکنیم روزمون شب نمیشه. اما سوال اینجاست: خودمون چند مرده حلاجیم؟ از قدیم گفتن از هر دست بدی از همون دست می گیری.
اگر فقط یه کم بخوانیم
از سرانه مطالعه تمام کشورهای دنیا بالاتریم
طراحی و تولید : ایران سامانه