دیالوگی تامل برانگیز از فیلم House m.d
بیمار: می دونی که تو دریا غرق میشه؟...
قصار / لازم نیست بهترین باشید!
نکته ای برای موفقیت
لازم نیست بهترین باشید تا سروع کنید بلکه باید شروع کنید تا بهترین باشید.
رهایی از موقعیت فعلی
قصار / مقصر را پیدا کن
ردپای خودت را در بین بی آرامشی هایت ببین
هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم...
قصار / آرمان را به خاطر بسپار
یاد گرفتم آرمان ها رو به یاد بیارم
یاد گرفتم آرمان‌ها رو به یاد بیاریم، نه آدم هارو...
به جای اینکه عابد باشی
طراحی و تولید : ایران سامانه