بریده ای از تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری
مومن را همه جایگاه ها مسجد بوَد، و روزها همه آدینه، و ماه ها همه رمضان.
تصویرنوشته درباره عشق حقیقی
عاشق بودن و احساساتی شدن، انسان را از واقع بینی و تعادل خارج نمی کند...
قصار / باغچه‌تان را هرس کنید
قصاری از ویکتور هوگو نویسنده و ادیب بزرگ
عیبی ندارد که نظراتتان را تغییر دهید، اما اصولتان را حفظ کنید. عیبنی ندارد که برگ هایتان را هرس کنید، اما ریشه هایتان را سالم و محکم نگه دارید.
قصار / اسلام راکد و کفر متحرک
قصاری از مرحوم صفایی حائری
کفر متحرک به اسلام می رسد ولی اسلام راکد پدربزرگ کفر است
دیالوگی تامل برانگیز از فیلم House m.d
بیمار: می دونی که تو دریا غرق میشه؟...
قصار / لازم نیست بهترین باشید!
نکته ای برای موفقیت
لازم نیست بهترین باشید تا سروع کنید بلکه باید شروع کنید تا بهترین باشید.
رهایی از موقعیت فعلی
قصار / مقصر را پیدا کن
ردپای خودت را در بین بی آرامشی هایت ببین
هرگاه رد پای کسی که آرامشم را گرفته بود دنبال کردم...
قصار / آرمان را به خاطر بسپار
یاد گرفتم آرمان ها رو به یاد بیارم
یاد گرفتم آرمان‌ها رو به یاد بیاریم، نه آدم هارو...
به جای اینکه عابد باشی
طراحی و تولید : ایران سامانه