4 همسری .....
وقتی بدمعیاری در ازدواج مشکل ساز می شود.
فیلم / آقا با خانمتون دعوا نتنید!!
وقتی کودکان مشاور والدین می شوند:
فیلم بسیار جذاب و جالب از دختر بچه ای که به آقایون و خانمها به زبان ساده مشاوره می دهد.
طراحی و تولید : ایران سامانه