فیلم / مقایسه سبک تربیتی دو مادر
وقتی به جای تربیت صحیح صرفا موفقیت را نشانه می روید
گاهی بلند پروازی های خانواده ها منجر می شود که صرفا روی موفقیت و یک هدف به ظاهر بزرگ قفل کنند و فرزندان تک بعدی تربیت کنند. فرزندانی که از آداب زندگی بی بهره بوده و موجب ناآرامی خود و خانواده اشان می گردند. این فرزندان ممکن است نخبه، مهندس، دکتر، وکیل یا صاحب موقعیت های اجتماعی بزرگ باشند اما نه خودشان خوشبخت هستند و نه کسی را می توانند خوشبخت کنند.
موشن گرافیک گذر عمر
گاهی غفلت ها مانع می شوند قدر لحظات با هم بودن را بدانیم
4 همسری .....
وقتی بدمعیاری در ازدواج مشکل ساز می شود.
فیلم / آقا با خانمتون دعوا نتنید!!
وقتی کودکان مشاور والدین می شوند:
فیلم بسیار جذاب و جالب از دختر بچه ای که به آقایون و خانمها به زبان ساده مشاوره می دهد.
طراحی و تولید : ایران سامانه