فیلم/ سخنرانی استاد مطهری درباره تربیت فرزند
فیلم سخنرانی استاد مطهری درباره تربیت فرزند
سخنانی بسیار زیبا در باب تربیت فرزند از ژان ژاک روسو بابیان استاد مطهری
مادر چگونه تنها ماند!!!
مادر برای همه و هیچکس برای مادر!
به دنیا آمد تا دختر کسی شود، ازدواج کرد تا همدم کسی شود، بچه دار شد تا مادر کسی شود، برای همه کسی شد، اما خودش بیکس ماند!
فیلم / مقایسه سبک تربیتی دو مادر
وقتی به جای تربیت صحیح صرفا موفقیت را نشانه می روید
گاهی بلند پروازی های خانواده ها منجر می شود که صرفا روی موفقیت و یک هدف به ظاهر بزرگ قفل کنند و فرزندان تک بعدی تربیت کنند. فرزندانی که از آداب زندگی بی بهره بوده و موجب ناآرامی خود و خانواده اشان می گردند. این فرزندان ممکن است نخبه، مهندس، دکتر، وکیل یا صاحب موقعیت های اجتماعی بزرگ باشند اما نه خودشان خوشبخت هستند و نه کسی را می توانند خوشبخت کنند.
موشن گرافیک گذر عمر
گاهی غفلت ها مانع می شوند قدر لحظات با هم بودن را بدانیم
4 همسری .....
وقتی بدمعیاری در ازدواج مشکل ساز می شود.
فیلم / آقا با خانمتون دعوا نتنید!!
وقتی کودکان مشاور والدین می شوند:
فیلم بسیار جذاب و جالب از دختر بچه ای که به آقایون و خانمها به زبان ساده مشاوره می دهد.
طراحی و تولید : ایران سامانه