عکس نوشته ای درباره حجاب
پروردگارا؛ زنانی که خود را پوشیده نگه می دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان...
ابتکاری جالب از شرکتی دانمارکی
در این تصویر نوشته ابتکار جالب یک شرکت دانمارکی در جهت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست را مشاهده می کنید...
پول و فقر
بعضی ها آنقدر فقیرند که تنها داراییشان پول است.
خاطره ای از شهید چمران
سال دوم یک استاد داشتیم که گیر داده بود باید همه کروات بزنند...
تصویرنوشته/ازش استفاده کن!
یک جمله ی کوتاه
گاهی اوقات یک جمله ی کوتاه می تواند تاثیر گذارتر از چندین کتاب و مقاله باشد: از مغزی که خدا توی کله ات گذاشته استفاده کن.
تصویر نوشته/حرف ها را سبک سنگین کنیم
سخنی از شهید مطهری:
همان گونه که صراف سکه را نقد می کند ، شما هم نسبت به نکته ها...
طراحی و تولید : ایران سامانه